Update van de community's Algemene Voorwaarden

  • 9 January 2024
  • 0 reacties
  • 26 Bekeken

Reputatie 4
Badge +3

Hoi allemaal,

Vandaag hebben we de Algemene Voorwaarden van de Community bijgewerkt.
Hieronder hebben we alle delen gemarkeerd die zijn toegevoegd of bewerkt, en we zouden graag willen vragen of jullie alles willen doorlezen.
Vanaf nu verwachten we dat elke gebruiker zich houdt aan deze nieuwe Algemene Voorwaarden.

Bedankt!
Mark

 

Algemene voorwaarden

De Sonos Community is een omgeving waarin je alles kunt bespreken over Sonos. De volgende regels en richtlijnen worden hier gepresenteerd, zodat jij weet wat er van je wordt verwacht en wat je kunt verwachten van andere gebruikers.

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Sonos behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens al je bezoeken aan de Sonos Community, zowel nu als in de toekomst.

1. Algemene richtlijnen

- We zijn hier om te helpen. Als je nieuw bent bij de Sonos Community en je bent onzeker over iets, gewoon vragen! De Sonos moderators en andere gebruikers staan voor je klaar om te helpen.

- Blijf on-topic. Dit is in het voordeel van iedereen. Gelieve zich te onthouden van het bespreken van persoonlijke zaken, misbruik te maken van een bedrijf of product, of van het plaatsen van content op een manier die niets met Sonos producten en diensten te maken heeft. Plaats geen persoonlijke informatie die je niet publiekelijk wil maken. Alle informatie die je plaatst kan worden verkregen en worden gebruikt door anderen. Je plaatst op jouw eigen risico en verantwoordelijkheid.

- Blijf beleefd. Iedereen wil een positieve ervaring op de Sonos Community - zorg er daarom voor dat je geen afbreuk doet aan iemand anders zijn ervaring. Onthoud je met name van het plaatsen van smadelijke, belastende, opruiende, obscene, pornografische, onfatsoenlijke, onzedelijke, intimiderende, bedreigende, schadelijke, beledigende of anderszins verwerpelijke of schadelijke teksten voor derden alsmede teksten die de privacy of publieke rechten schenden. Je mening is altijd welkom, maar persoonlijke aanvallen (“trollen”, “antagoniseren”) en intimidaties (“flaming”), zowel bij de Sonos Community of via privéberichten, zijn onacceptabel. Het voordoen als een andere gebruiker of een Sonos-medewerker is niet toegestaan. Gebruik geen aanstootgevende en/of schokkende gebruikersnaam of avatar (profielfoto).

- Houd het spam-vrij. De Sonos Community wordt aangeboden als een dienst aan Sonos-klanten en is niet bedoeld voor de bevordering van de diensten van derden, producten, websites of organisaties. Gelieve je te onthouden van het versturen van content die zou gelden als reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, of enige andere vorm van ongeoorloofde verzoeken. De gebruiker gaat ermee akkoord geen geautomatiseerd systeem, zoals scripts, te gebruiken met als doel andere gebruikers te volgen, opmerkingen te plaatsen en/of berichten te verzenden. Berichten geschreven door AI of andere [software] die wordt gebruikt om inhoud te genereren, moeten als zodanig worden gemarkeerd. Door AI gegenereerde berichten die niet als zodanig zijn gemarkeerd, worden zonder waarschuwing of uitleg verwijderd. 

- Houd het legaal. Het is onaanvaardbaar om enig materiaal te plaatsen (i), dat inbreuk zou maken op een patent, handelsmerk, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een partij, of bedrijfsgeheimen (of andere vertrouwelijke informatie) openbaar zou maken, (ii) die software virussen of andere computercode of bestanden bevatten die zijn ontworpen om het functioneren van software of hardware te verstoren, schade te berokkenen, of te beperken (iii) dat geacht wordt illegaal te zijn door een lokale, nationale, of internationale wetgeving.

- Wees voorzichtig. De meeste mensen willen graag helpen bij de Sonos Community, maar vergeet niet dat hun advies van hen alleen is en dat je zelf verantwoordelijk bent voor het al dan niet opvolgen van dit advies. Als het gegeven advies door een gebruiker verkeerd of riskant lijkt, volg het dan niet. Met name wanneer een gebruiker je vraagt om persoonlijke gegevens, zoals een rekeningnummer, adres, wachtwoord of creditcardnummer, overhandig deze dan nooit.

 

- Geen marktplaats. We staan ​​gebruikers niet toe producten aan te bieden of te verkopen (Sonos of derden). Er zijn plaatsen ontworpen voor dit soort interacties, maar de Sonos community is daar niet één van.


2. Je moet je registreren om gebruik te kunnen maken van de Sonos Community. Raadpleeg de Sonos Privacy Policy, die richtlijnen bevat over hoe Sonos persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt. Je moet minstens 13 jaar oud zijn om deel te nemen aan de Sonos Community.

 

Het is niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken. Elke gebruiker die bevonden wordt actief te zijn onder meerdere identiteiten riskeert dat één of meerdere accounts wordt opgeschort en hun forum lidmaatschap beëindigt.

 

Als je wilt dat je Sonos-community account wordt verwijderd, stuur je een e-mail naar community@sonos.com

 

3. Sonos behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen en gebruikers toegang te beperken. Sonos bewerkt of proefleest inhoud geplaatst door gebruikers op de Sonos Community in de regel niet. Echter, Sonos behoudt zich het recht voor om alle gebruikers toegang te beperken tot de Sonos Community en materiaal te verwijderen dat niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, of die anderszins ongepast, schadelijk , verwerpelijk, of onnauwkeurig zijn. Moderators kunnen alle maatregelen nemen die zij nodig achten in hun eigen oordeel om de gebruiksvoorwaarden te ondersteunen. Dergelijke acties kunnen onder meer zijn het bewerken of het verwijderen van materiaal en het tijdelijk of permanent ontzeggen van de toegang tot de Sonos community voor individuele gebruikers.

 

Voor het melden van misbruik kan je gebruik maken van de Rapporteer functie of contact opnemen met de Sonos Community moderators via: community@sonos.com. Vermeld de naam van het "message board" en de link naar het betreffende bericht.

 

4. Privé berichten en moderator acties. Handelingen van moderators en de inhoud van privégesprekken met de moderators, leden en personeel zouden niet gedeeld of besproken mogen worden op de openbare forums. Dergelijk materiaal zal worden verwijderd door moderators. Als je vragen of opmerkingen hebt over moderator handelingen, neem dan contact op met de forumbeheerder, personeel of moderators middels een privébericht of door het sturen van een email naar community@sonos.com. Ook in privéberichten vragen wij je de huisregels in acht te nemen; Het Sonos-communityteam behoudt zich het recht voor om je privéberichten te lezen als het onder onze aandacht is gekomen dat ze onze algemene voorwaarden hebben overtreden. Let op: Het uitwisselen van (privé)gegevens tussen forumleden gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Wij raden dit ten zeerste af.

 

5. Verwerping van garanties en beperking van aansprakelijkheid. Gebruikers zoals jij voorzien de Sonos Community van veel informatie. Een dergelijke inhoud van derden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die de informatie verstrekt. Sonos heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk voor dit materiaal van derden.

 

Alle informatie op de Sonos Community wordt verstrekt "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Sonos garandeert niet of staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid, het nut, de niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of de kwaliteit van het materiaal op de Community, ongeacht de bron van het materiaal. Sonos en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk of op enige wijze verantwoordelijk voor de inhoud op de Sonos Community, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in het materiaal, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik ervan. Deze disclaimer en de beperking van de aansprakelijkheid is een aanvulling op de verwerping en beperkingen opgenomen in de algemene voorwaarden van shop.sonos.com die van toepassing zijn op het gebruik van de Sonos-website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van shop.sonos.com, of het Sonos privacybeleid, zullen deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy prevaleren.

 

6. Beperkte licentie. Hiermee geeft Sonos je toestemming om informatie gepubliceerd door Sonos op deze website, te kopiëren voor uitsluitend niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie ter ondersteuning van Sonos-producten. Geen ander gebruik van de informatie is toegestaan. Als tegenprestatie voor deze toestemming ga je ermee akkoord dat elke kopie van deze informatie die je maakt, alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in dezelfde vorm en op dezelfde manier worden behouden in vergelijking met het origineel. Behalve zoals hierboven vermeld, zal niets hierin worden geïnterpreteerd als verleend door implicatie of anderszins een licentie of recht onder een patent, handelsmerk, auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Sonos of een derde partij. BEZOEKERS OF GEBRUIKERS ZIJN NIET GEMACHTIGT OM MATERIAAL OF AFGELEIDE WERKEN VAN DEZE SITE VOOR ENIG PUBLIEK OF COMMERCIËLE DOELEINDEN TE WIJZIGEN, DISTRIBUEREN, PUBLICEREN, DOOR TE GEVEN.

 

Inhoud op deze site en die door of namens Sonos is geleverd (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en berichten) is het exclusieve eigendom van Sonos. Door het indienen van je inhoud aan de Sonos Community verleen je aan Sonos een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije en volledig betaald, vrij overdraagbaar, sublicentieerbare (via meerdere lagen) recht om alle auteursrechten, publiciteit, en morele rechten uit te oefenen, in alle media die nu bekend of nog niet bekend is, met betrekking tot alle content die je ons in een openbare ruimte op deze website of in een e-mail die je ons verstrekt via deze website of een andere Sonos-website. Gelieve geen inhoud op de Sonos Community te posten als je niet de genoemde rechten aan Sonos wilt toekennen.

 

7. Handelsmerken. De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") weergegeven in de Sonos Community zijn eigendom van Sonos of andere derde partijen. Gebruikers zijn niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos of een derde partij die eigenaar is van het Merk. "Sonos" en alle Sonos-productnamen zijn handelsmerken van Sonos Inc.

 

8. Cookies. Het Sonos Cookie Beleid is vastgelegd in ons privacybeleid. Je hoeft dan ook de cookies niet te hebben ingeschakeld om forumberichten te bekijken. Echter, met cookies uitgeschakeld of als je de cookies van het forum niet accepteert, zal je niet worden toegestaan om in te loggen op de Sonos Community om inhoud te plaatsen of te reageren op forum berichten.

 

9. Gebruik Internationale Site. Alle Community inhoud is in het Engels of Nederlands. De Sonos Community zou mogelijk niet nuttig of relevant kunnen zijn voor alle internationale klanten. Niet alle producten of genoemde programma's zullen internationaal beschikbaar worden gesteld.

 

10. Links naar Sites van Derden. De Sonos Community kan links naar sites van derden bevatten. Toegang tot een andere website, gelinkt aan deze website, is op eigen risico van de gebruiker. Sonos is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites. Sonos biedt deze koppelingen slechts aan voor het gemak en de door jouw geplaatste koppelingen zijn onderhevig aan alle voorwaarden en condities zoals voor elke andere soort informatie, geplaatst op de Sonos Community. Je mag geen link plaatsen die gebruikers leidt tot enige inhoud of informatie die een schending van deze gebruiksvoorwaarden zouden zijn.

 

11. Toegang tot Wachtwoord Beschermde / Beveiligde Gebieden. De toegang tot en het gebruik van een wachtwoord voor beveiligde of veilige gebieden van de website is slechts beperkt tot de geautoriseerde gebruikers. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze gebieden van de website kunnen worden vervolgd.

 

12. Sonos Werknemers. Sonos medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de Werknemers voorschriften


Reageren op dit topic is niet mogelijk.